Mamografi Yanlış Teşhise Mi Sebep Oluyor?

0
1933

Her sene 800 kadın Norveç’te gereksiz yere göğüs kanseri tedavisi görüyor.

21 Şubat 2012 – VG Net

Norveç – İnsan Sağlığı Derneği’nden tıp doktoru ve istatistikçi Per Henrik Zahl ve Oslo Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Jan Malen 14 yıl süren mamografi analizi yaptılar.

Bulgular Altın Değerinde 

Araştırmaya göre Norveçli kadınların birçoğuna göğüs kanseri olmamalarına rağmen kanser teşhisi kondu.  Şimdi birçok uzman halkı hatalı teşhislere karşı uyarıyor.

Dr Zahl ve Doç. Dr Malen 14 yıllık analizden sonra ulaşılan sonuçları şöyle açıklıyorlar:

  • Mamografi birçok kişinin kanser tedavisi görmesine yol açtı. Ancak bu tedaviler erken teşhisten dolayı değil, teşhisin yanlış konulmasından kaynaklanıyor.
  • Mamografi ile yapılan taramalarla her sene ortalama 1300 kadının göğüs kanseri olduğu tespit ediliyor. Yapılan istatistikî incelemeler bunlardan 800’ünün yanlış teşhis olduğunu gösteriyor. Akabinde ise gereksiz ve ölümcül bir tedavi başlatılıyor.

Kadınlara resmen yanlış teşhis mi konuluyor?

Dr. Zahl: Bu soruyu eğer bir patologa sorarsanız teşhisin yanlış olmadığını, çünkü küçük de olsa bir tümörün fark edildiğini söyleyecektir. Ancak biz biliyoruz ki birçok tümör zararsız olabiliyor ve kendiliğinden kayboluyor. Yani zararsız basit tümörler göğüs kanseri gibi tedavi ediliyor.

Mamografi zararsız tümörleri bulmakta mükemmeldir ancak zararlı tümörleri bulmak için çok kötü bir metoddur. Zaten kitlede bir değişiklik olsa kadınlar kendileri bunu fark ediyorlar.

Ciddi zararlar veriyor

Araştırmacı olan Zahl hatalı tanıya karşı çok eleştirel yaklaşıyor, çünkü tedavisinin çok zararlı, hatta ölümcül olabileceğini söylüyor.

Dr. Zahl: Bunun modern tıptaki en büyük skandallardan biri olduğunu düşünüyorum. Tedavide çoğu kez radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor. Çoğu insan ciddi anlamda hasta oluyor, bazıları ise ölüyor.

Kaç kişi ölüyor?

Dr. Zahl: Elimde tam sayı yok ancak kemoterapi görenlerden %2’sinin öldüğünü var sayarsak, her yıl 16 kişi hatalı göğüs kanseri teşhisinden dolayı hayatını kaybediyor. Bu yalnızca istatistikî bir örnek, daha derin araştırma yapmak gerekli.

Dr Zahl sağlık yetkililerinin ve Kanser Derneği’nin mamografinin ne kadar zararlı olduğunu bildiği halde bunu açıklamadıklarını iddia ediyor.

Dr. Zahl: Daha önce Kanser Derneği tümörlerin ne kadar erken fark edilirse hastanın iyileşme için o kadar yüksek şansı olduğunu söylüyordu. Ancak yapılan araştırmalara göre bu doğru değil.

Her sene mamografi ile kanser teşhisi konulan 500 hastadan hiçbiri kurtarılamadı. Kanserden ölen kadınların % 15’i göğüs kanserinden hayatını kaybediyor.

Kanser hastaları hakkındaki verilere göre 2009’da 671 Norveçli kadın bu sebeple hayatını kaybetti.

Yani kadınların tamamen mamografiden uzak durmalarını mı söylüyorsunuz?

Dr Zahl: Eğer sağlıklı kalmak istiyorsanız kesinlikle evet. Hiç kimse sağlıklı dişleri çeken bir diş doktoruna gitmeyi tercih etmezdi.

Çeviri: Hacer Dulkar Salih

Hvert år blir 800 kvinner brystkreft-pasienter uten grunn

Hvert år får rundt 800 norske kvinner brystkreftbehandling, uten å egentlig ha brystkreft, viser studien. Nå advarer flere eksperter mot en massiv overdiagnostisering.

Grunnen? Mammografiscreeningen – som alle kvinner blir kalt inn til:

– Vil du holde deg frisk, bør du holde deg unna mammografiscreening, fastslår lege og statistiker Per-Henrik Zahl ved Folkehelseinstituttet.

Zahl understreker at han uttaler seg som forsker, og ikke på vegne av Folkehelseinstituttet.

Han har sammen med overlege Jan Mæhlen ved Oslo universitetssykehus analysert 14 år med mammografiscreening i Norge.

Og funnene er krystallklare:

**Mammografitesting har ført til at langt flere blir behandlet for brystkreft. Men økningen skyldes slett ikke at flere blir fanget opp tidlig. Den skyldes at mange får diagnosen helt unødvendig, ifølge studien.

**Hvert år får cirka 1300 kvinner diagnosen brystkreft som følge av mammografiscreening. Av disse er det hele 800 som får diagnosen unødvendig – og en unødig og potensielt dødelig behandling igangsettes.

– Får disse kvinnene rett og slett en feilaktig brystkreftdiagnose?

– Hvis du spør en patolog vil han nok si at diagnosen ikke nødvendigvis er feil, fordi han har oppdaget en svulst. Men vi vet jo at svært mange svulster forblir ufarlige eller forsvinner helt av seg selv. Dette dreier seg altså om helt ufarlige ting som feilaktig blir behandlet som brystkreft.

– Mammografi er en utmerket måte å finne svulster som ikke er farlige. Men det er en elendig metode om man vil oppdage svulstene som faktisk er farlige. Disse oppdager kvinnene selv, fordi de selv merker en kul som har forandret seg, legger han til.

Blir alvorlig skadet

Forskeren er særlig kritisk til overdiagnostiseringen fordi den potensielt kan være svært skadelig, i verste fall dødelig:

– Jeg tenker at dette er en av de største skandalene i moderne medisin, sier Zahl, og utdyper:

– Behandlingen innebærer jo ofte strålebehandling eller cellegift. En del blir alvorlig skadet av behandlingen, noen dør.

– Hvor mange dør?

– Det har jeg ikke nøyaktige tall på. Men hvis man anslår at to prosent av de som får cellegift dør av det, så blir det 16 dødsfall i året blant dem som feilaktig har fått en brystkreftdiagnose. Det er bare et talleksempel, men dette bør helt klart kartlegges og forskes mer på.

Nå retter forskeren kraftig skyts mot helsemyndighetene og mot Kreftforeningen, som han mener bevisst har holdt tilbake informasjon om hvor skadelig mammografien kan være.

Samme diskusjon pågår også i flere andre land, der nytten av mammografi nå er under kraftig debatt.

– Man må jo se nytten av dette i forhold til kostnaden det har. Man har argumentert med at man kan leve med kostnadene, fordi mammografi reduserer dødeligheten. Men det stemmer ikke, dødeligheten har ikke gått ned.

– Og kreftforeningen sier at jo tidligere man oppdager svulstene, jo bedre sjanser har man. Det stemmer heller ikke, vitenskapelig sett. Ingen av de 500 som hvert år får en «riktig» brystkreftdiagnose etter mammografi, reddes.

Av alle kvinner som dør av kreft, har 15 prosent brystkreftdiagnose. I 2009 døde 671 norske kvinner av bryskreft, i følge tall fra Kreftregisteret.

– Så du mener kvinner bør holde seg helt unna mammografi?

– Ja, vil du holde deg frisk, ville jeg holdt meg unna mammografi. Du ville ikke gått til en tannlege som borrer i stykker de friske tennene dine.

– Hva bør man gjøre i stedet?

– Man bør undersøke seg selv. Det som reduserer dødeligheten er bedre behandling og nyere medisin. Ikke mammografi, som gjør mer skade enn nytte.

– Har redusert dødeligheten

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er fryktelig trist. Vi har sett at brystkreftdødeligheten har gått ned etter at vi startet programmet, og det er jo nettopp det som er formålet, sier Berit Damtjernhaug i Kreftregisteret, som leder Mammografiprogrammet.

– Men det overrasker meg ikke at de går ut med denne kritikken, for de dukker opp med jevne mellomrom, påpeker hun, uten at hun vil spekulere i hvorfor kritikken kommer.

Damtjernhaug presiserer at Zahl og Mæhlen bygger sine tall kun på statistiske metoder. Hele det norske mammografiprogrammet skal nå evalueres av seks forskergrupper.

– Noe av det de skal se på da er dødelighetsreduksjon, og vi tror at det i løpet av 2012 vil foreligge resultater fra disse. Men inntil da – og også videre – er det viktig at kvinner ikke lar seg skremme av dette, og at de fortsetter å møte opp, sier hun.

Gode prognoser

Damtjernhaug får støtte fra assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

– Kvinner må ikke la seg skremme. De må fortsette å møte til mammografi, sier han.

– Prognosene for dem som blir rammet av brystkreft er veldig gode. Blant dem som oppdager brystkreft i et tidlig stadium er 95 prosent i live etter fem år. Det underbygger viktigheten av å oppdage kreften tidlig, sier han.

– Stort sett alle europeiske land har et mammografiprogram, og dette er også i tråd med anbefalingene fra WHO. Vi mener at mammografiscreening har en dokumentert effekt i forhold til dødelighet blant kvinner som følge av brystkreft.

PS! Studien blir publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag.

 

http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/hvert-aar-blir-800-kvinner-brystkreft-pasienter-uten-grunn/a/10078313/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.